Sleva až -50% na stretch fólie pokračuje!zobrazit méně ZJISTIT VÍCE

zobrazit více ZJISTIT VÍCE

Nové povinnosti ve značení obalů se blíží. Připravte se na ně s předstihem

V blízké budoucnosti budou muset být veškeré obaly v EU jednotně značeny za účelem zjednodušení recyklace. Rozhodnutí Evropské komise (97/129/ES) již padlo a v jednotlivých zemích vstoupí v platnost, až je zakomponují do svého právního řádu. V České republice to bude pravděpodobně letos nebo příští rok (2023 - 2024).
V některých státech však nová pravidla platí již teď, například v Itálii. Proto tuto zemi dále několikrát zmiňujeme.
V článku se dozvíte, jakými povinnými informacemi budete muset v brzké budoucnosti opatřit své obaly.

Text je určen pro všechny, kdo:
a) chtějí být připraveni, aby nebyli překvapeni
b) balí zboží pro export do Itálie

O čem je rozhodnutí Evropské komise 97/129/ES?

Cílem je celoevropsky sjednotit značení obalů tak, aby koncovému příjemci (běžnému zákazníkovi nebo firmě) bylo zřejmé, jak s obalem naložit po jeho využití. Tedy z jakého materiálu je vyroben a jakým způsobem ho vytřídit.
V obecnější rovině je jedním z hlavních cílů zajistit do roku 2030 recyklovatelnost všech obalů v EU. Troufáme si tvrdit, že se nejedná o zbytečnou byrokracii, ale soubor opodstatněných opatření, které přispějí k omezení vzniku odpadů.
Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Jaké povinnosti ve značení obalů nás čekají?

(a jsou již od 1. 1. 2023 platné v Itálii)

1. Materiálové složení
Všechny obaly určené pro koncové zákazníky (B2C) budou muset nést alfanumerické kódování, ze kterého lze vyčíst materiálové složení. Platným předpisem je zde směrnice EU 94/62/EC, která je průběžně upravována.
Materiál obalu používaného pouze pro přepravu mezi firmami (B2B dodávky) stačí specifikovat v dodacích listech nebo přepravní dokumentaci.

Alfanumerické kódy nejčastěji používaných materiálů:
(společně s recyklačním znakem)

Příklad: alfanumerický kód na krabici z vlnité lepenky bude "PAP 20"
Přejít na přehled alfanumerických recyklačních kódů.

2. Údaj o sběru (vytřídění)
Všechny obaly určené pro koncové zákazníky (B2C) budou muset nést návodnou informaci, kam obal vytřídit - tedy v praxi do jakého kontejneru.
V podmínkách České republiky bude pravděpodobně postačovat recyklační znak s kódem, jak je uvádíme výše, protože stejně jsou označeny i kontejnery na tříděný odpad.

3. Označení všech součástí obalu
Pokud je obal složený z více druhů materiálu, musí to být na něm uvedeno. To znamená včetně kódů a informace jak vytřídit pro všechny použité materiály.

Příklad značení obalu z Itálie, dle nového předpisu:

Pozn.: konkrétní umístění značení obalů (např. na klopě nebo na boku krabice) není nařízením stanoveno. 

Odpovědnosti a pokuty

Výrobce obalu bude povinen zákazníkovi (např. e-shopu) poskytnout informaci, z jakého materiálu se obal skládá. Zákazník, který uvádí obal na trh, protože v něm zasílá nebo prodává své zboží, bude pak povinen uvést alfanumerický kód a informaci o třídění.

Odpovědnost za označení obalu bude sdílena mezi výrobcem a uživatelem obalu - tím, kdo do obalu balí. Tak to již v současnosti platí na území Itálie. Pokuta za nedodržení se v tomto státě pohybuje v rozmezí 5200-40000€.

Ještě dodejme, že pro Itálii platí výjimka z povinného značení pro obaly, které byly vyrobeny do 31. 12. 2022, ale tento fakt musí být náležitě prokázán, např. číslem šarže na krabici.

A jak to je v ČR v současnosti?

Možná vás překvapí, že v současnosti žádné nařízení přímo nenařizuje povinnost značit obaly informacemi o recyklaci. Pokud se ale pro značení již teď rozhodneme, jsme povinni tak učinit podle rozhodnutí Evropské komise, viz informace výše.
Platí ale i jiné předpisy, například o chemických látkách nebo lécích, které značení obalů dotyčných látek upravují.

Co z toho všeho plyne?

Až nařízení Evropské komise vstoupí v platnost i v České republice, budete muset začít používat obaly, které nesou označení popsaná výše. V případě standardizovaných kartonových obalů, které můžete koupit na našem e-shopu, nebudete muset nic řešit, obaly budeme prodávat již zákonně označené. Pokud používáte obaly vyrobené na míru, budete si je muset nechat potisknout nebo jinak opatřit povinným označením. Jestliže tak neučiníte, bude vám hrozit pokuta.

Potřebujete poradit nebo objednat krabice na míru? Neváhejte nás kontaktovat: