Změna označení na několika lepicích páskách a páskovači.