Kam vyhodit obal po jeho využití | Eobaly.cz

Nakupujte dárkové obaly nyní se slevou až -20%.zobrazit méně ZJISTIT VÍCE

zobrazit více ZJISTIT VÍCE

Kam vyhodit obal po jeho využití

Obaly, obaly a zase obaly. Kdybychom se o ně patřičně nestarali poté, co je využijeme, byli bychom jimi úplně zahlceni. A protože je jich tolik a z různých materiálů, může být pro některé náročné poradit si, kam vlastně daný druh obalu vyhodit. Nejste si jisti, kam vyhodit plato od vajec, tašku z bioplastu, krabici od džusu nebo obal od deodorantu? Pokračujte ve čtení!

Třídíme všichni, ale každý trochu jinak

Nejprve si řekněme, že v domácnostech se odpady nerecyklují, ale třídí. Teprve vytříděné materiály prochází recyklačním procesem, který má svá přísná pravidla. Sběr tříděného odpadu má v gesci každá obec samostatně, je třeba se řídit danými vyhláškami obce, ve které se chystáte odpady vyhodit. Na některých místech se tedy například setkáte s extra kontejnery oranžové barvy na nápojové kartony, jinde se tyto kartony vhazují do žlutých boxů na plasty či do modrých boxů na papír, ze kterých budou druhotně vytříděny.

Informace, co do sběrného boxu patří a nepatří, lze ve většině případů nalézt na samolepkách, kterými jsou kontejnery opatřeny. Pozor – ačkoliv je běžné, že kontejnery mají barvu dle materiálu, který se do nich vhazuje, nemusí tomu tak být vždy. Rozhodující jsou informace na cedulkách. Vždy si tedy přečtěte, který druh materiálu se do dané sběrné nádoby vhazuje.

Trocha čísel

Co se týče třídění odpadů, nevede si Česká republika vůbec špatně.                                                                       Možnost třídit odpad má u nás 99 % obyvatel, přičemž tuto možnost využívá cca 73 % občanů. Není tedy pravda, že by třídil málokdo.                                                                                                                                                   Na území republiky je k dnešnímu dni rozmístěno 678 446 nádob na tříděný odpad.                                        Průměrná vzdálenost k nejbližšímu místu na třídění odpadů je 89 metrů. V r. 2021 bylo vytříděno 1 022 963 tun odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Takže – dobrá práce!

PLASTY

Přestože náš e-shop Eobaly.cz preferuje materiály šetrné k přírodě (většina nabízeného sortimentu je vyrobena z vlnité lepenky), plastům se nelze úplně vyhnout. Ať se nám to líbí nebo ne, v některých případech plast nahradit nelze. Jedná se o celosvětově nejhojněji využívaný obalový materiál. Existuje v mnoha verzích, lišících se složením a vlastnostmi.                                                                                                                                                       Trendem poslední doby je snaha o snížení množství plastů, především těch "na jedno použití" (omezení či úplný zákaz prodeje plastových brček, příborů, kelímků atp.). Protože jde o materiál vyráběný z ropných derivátů, který je v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí.

O tom, jak recyklovat plasty zakoupené na našem e-shopu, jsme již psali v jednom z přechozích článků. Jistě víte, že ne vše, co je z plastu, patří do žlutého kontejneru.                                                                                         Například bioplasty – rozhodně je do sběrných nádob na plasty nevhazujte. Při recyklaci by totiž znečišťovaly výsledný produkt. Také je nedoporučujeme kompostovat. Jsou sice rozložitelné, ale stále obsahují stopy potencionálně rizikových aditiv a plniv, které by životní prostředí kontaminovaly. Materiály z bioplastů je tedy vhodné vyhazovat do kontejneru na směsný odpad.

Dalším specifickým materiálem je celofán. Ten je na rozdíl od bioplastů vyroben z biologicky rozložitelných složek, které životní prostředí nepoškozují – proto ho lze kompostovat. Rozhodně ho nevhazujte mezi plasty. Ale pozor – musí se jednat o tzv. pravý celofán, nikoliv o jeho plastové náhražky.  Pravý celofán lze od „falešného“ rozeznat např. tím, že se po zakroucení neroztáčí (např. na dárkovém koši), po navlhčení z jedné strany se zkroutí a ti odvážnější z vás ho mohou zkusit olíznout. Pravý celofán má sladkou chuť.

Nevíte, zda je daný druh plastu recyklovatelný? Řiďte se recyklačními symboly, které jsou uvedeny na každém obalu – to ostatně platí i pro obaly z ostatních materiálů. Kromě plastů, označnených symboly níže, lze do žlutých kontejnerů vhazovat i ty s číslem 7.

Označení sběrné nádoby na plasty a recyklační symboly plastů (zdroj: www.jaktridit.cz)

PAPÍR A VLNITÁ LEPENKA

Jedná se ekologickou a v obalovém průmyslu rozšířenou variantu materiálu. I zde existuje mnoho druhů.          Vlnitá lepenka je v přírodě plně rozložitelná (skládá se z papírových vláken a organického škrobového lepidla), recyklovatelná, tvárná a univerzální. Pokud se jako výplň do obalu z kartonu použije jiný ekologický materiál (kartonová vlna, papírová fixační tělíska, dřevitá vlna atp.), a pokud se výsledný obal oblepí papírovou lepicí páskou, vznikne dokonalý ekologický jednodruhový obal, který po využití můžete s klidem vhodit do modrého kontejneru.

Nejistotu při třídění papírového materiálu může působit nasávaná kartonáž (plata od vajec aj.) nebo roličky od toaletních papírů. Platilo totiž, že tyto materiály obsahují natolik znehodnocená papírová vlákna, že jejich další zpracování již není možné. Jenže recyklační technologie jsou dnes na takové úrovni, že výše zmíněné materiály lze třídit do modrých kontejnerů na papír (plata od vajec je možno při zachování správného postupu                      i kompostovat. Pozor - i zde sledujte informace ze samolepky a legislativu dané obce. Ne vždy je totiž třídění nasávané kartonáže a roliček umožněno.) Můžete vhazovat také papíry s kancelářskými sponkami, letáky, časopisy a knihy. Pozor na papírové obaly, znečištěné mastnotou (např. krabice od pizzy). Takové do tříděného odpadu nepatří.

Označení sběrné nádoby na papír a recyklační symboly papíru (zdroj: www.jaktridit.cz)

KOVY

Kontejnery na kovy mají zpravidla šedou barvu. Patří do nich plechovky od nápojů, konzervy, hliníková víčka od jogurtů, alobal, běžné drobné kovové předměty (hřebíky, šroubky atp.). Lze vhazovat i zcela vyprázdněné kovové nádobky od deodorantů, pěny na holení a jiných tlakových nádob. Nevhazují se do nich plechovky od barev, spreje a jiné tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, součástky z automobilů a elektrospotřebičů. Takové odpady odevzdávejte na místa k tomu určená (např. sběrné dvory). Obce také pořádají pravidelné svozy pro nebezpečný odpad a elektrospotřebiče.

Označení sběrné nádoby na kovy a recyklační symboly kovů (zdroj: www.jaktridit.cz)

SKLO

Sběrné nádoby na sklo mají dvojí barvu. Do zelené vhazujeme sklo barevné (lahve od vína a jiných alkoholických i nealkoholických nápojů. Lze vhazovat i tabulové sklo z oken a dveří. Do bílé se vhazuje sklo čiré (čiré lahve, sklenice). Pokud je na sběrném místě jen jeden kontejner na sklo, vhazuje se bez ohledu na barvu. Nepatří do něj zrcadla, porcelán, autoskla, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo a vratné lahve (ale pokud je nechcete vracet, lepší je vyhodit, než nechat někde povalovat).

Označení sběrné nádoby na sklo a recyklační symboly skla (zdroj: www.jaktridit.cz)

 

OBALY Z KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ A NÁPOJOVÉ KARTONY

Kombinované obaly se skládají z více druhů materiálů. Recyklace není možná, a proto se vyhazují do kontejnerů na směsný odpad.                                                                                                                                                             Poznáme je podle recyklačních značek, které začíná písmenem C (z angl. composite = kompozitní). Za ním následuje lomítko a symboly materiálů, které obal obsahuje. Např. tedy „C / PAP / ALU  84 = obal z papíru či lepenky, plastu a hliníku.

Nápojové kartony                                                                                                                                                          Specifickým druhem kombinovaného obalu je nápojový karton (obal od mléka, džusu, krabicového vína atp.) – pokud se na sběrném místě nachází kontejner opatřený oranžovou nálepkou, vhazují se tyto obaly do něj. Pokud ne, sledujte nálepky na kontejnerech na plasty či papír. Mohou se totiž v na některých místech třídit spolu s těmito materiály. Nápojové kartony se skládají ze 75 % z papíru a obsahují velmi kvalitní papírová vlákna. Jejich recyklací tedy vzniká kvalitní papír. Dále recycklací vzniká papírová drť, sloužící k výrobě stavebních desek.

Označení sběrné nádoby na nápojové kartony a recyklační symboly nápojových kartonů (zdroj: www.jaktridit.cz)

Zelený bod a značka EKO-KOM

Kromě recyklačních symbolů se na obalech lze setkat i se značkami ZELENÝ BOD a EKO-KOM. Obě tyto značky mají stejný význam – sdělují nám, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a recyklaci obalového odpadu. V České republice takový systém zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., Pozor - tyto značky neznamenají, že je obal recyklovatelný.

Zn. ZELENÝ BOD                                                                                                                    Zn. EKO-KOM

 

Produkty zmíněné v článku:

 • Dřevitá vlna - jemný řez v rašlovém pytli 120 l

  SLEVA až -20%
  novinka
  Ekologický obal
  od 324 Kč
  od 392 Kč
  Skladem
  1 varianta
 • Dřevitá vlna - standardní lisovaná v balíku

  SLEVA až -25%
  Ekologický obal
  od 585 Kč
  od 708 Kč
  Skladem
  1 varianta
 • Páska samolepicí papírová 48x50 bílá hotmelt

  SLEVA až -20%
  Ekologický obal
  od 40,48 Kč
  od 48,98 Kč
  Do 21 dní
  1 varianta
 • Páska samolepicí papírová 50x50 hnědá hotmelt

  SLEVA až -20%
  Ekologický obal
  od 40,48 Kč
  od 48,98 Kč
  Skladem
  1 varianta
 • Páska samolepicí papírová 50x50 hnědá solvent

  SLEVA až -20%
  Ekologický obal
  od 71,20 Kč
  od 86,15 Kč
  Skladem
  1 varianta