Vážení zákazníci, o státních svátcích 5.-6. července máme volno. Přijaté objednávky v tomto termínu budeme zpracovávat ve čtvrtek 7.7. Děkujeme za pochopení.zobrazit méně

zobrazit více

Prestižní ocenění pro Servisbal, mateřskou firmu Eobalů

Opět jsme to dokázali! Servisbal navázal na úspěchy loňského roku a znovu obdržel prestižní ocenění organizované společnosti Deloitte.
I letos se tak naše společnost může pyšnit titulem Best Managed Companies, což je uznávaný globální program podporující rozvoj a oceňující kvalitu i úspěch předních soukromě vlastněných společností.

O tom, která firma ocenění dostane, rozhoduje komise složená z nezávislých odborníků – seniorních zástupců předních institucí.

A podle kterých kritérií se firmy posuzují?

 • Strategie
  Jasně formulované cíle, definované vize a naplňování plánů společnosti
 • Produktivita a inovace
  Sledování a vyhodnocování trendů na trhu, zohledňování zpětné vazby od zaměstnanců a zákazníků, sladění silných stránek společnosti a dobré „know how“
 • Řízení a finanční výkonnost
  Kvalitní managment, udržování silných vazeb se zákazníky, ochota podstupovat riziko, finanční stabilita
 • Firemní kultura
  Unikátní identita společnosti, efektivní a příjemné pracovní prostředí, oceňování úspěchů zaměstnanců, zapojení do aktivit se sociálním dopadem

To, že Servisbal při vyhodnocování všech zmíněných kritérií obstál, je pro nás velkou poctou a potěšením. Znamená to, že úsilí, vynaložené v nelehkých dobách nebylo marné. Ocenění BMC je cennou zpětnou vazbou a zárukou spolehlivosti a kvality i pro zákazníky.

Proč se Servisbal do programu BMC zapojil?

Již samotné podání přihlášky přináší řadu výhod. Zejména odbornou podporu a detailní analýzu fungování společnosti ze strany seniorních specialistů, která je zaměřená na strategické a provozní aspekty.  Díky této analýze se pak lze zaměřit na oblasti, ve kterých je možnost se zlepšit. 

Dále pak jde o možnost navazování kontaktů s ostatními společnostmi a sledování aktuálních trendů v oblasti vedení firmy a inovativního myšlení a následné využití těchto poznatků.

No a v neposlední řadě – koho by netěšilo pracovat pro společnost, která opakovaně získala uznávané a prestižní ocenění?

Jsme si vědomi, že bez kvalifikovaných zaměstnanců a také bez podpory zákazníků bychom to nedokázali. Všem, kteří se na úspěchu podílí, tedy velmi děkujeme!