Objednávky expedujeme nejdéle do 1 týdne, postupně se vracíme do standardní doby dodání. Pro více informací rozklikněte →zobrazit více

zobrazit více

Balicí stroje pro výrazné zrychlení expedice vašich zásilek

Nabízíme stroje, které zrychlí a zjednoduší balení vašich zásilek do krabic.

  • technologie vhodné pro menší i velkokapacitní provozy
  • jednoduché ovládání i pro laiky
  • manuální, poloautomatické nebo zcela automatické provedení

Nabízené služby:

1. Analýza současného stavu u zákazníka
vizualizace toku zboží a obalů - analýza obalů - personální náklady - vyčíslení možných úspor

2. Návrh automatizovaného balicího pracoviště
obrazová vizualizace - návrh konkrétních technologií - podrobné vysvětlení - přehledná cenová nabídka

3. Kompletní realizace balicího pracoviště nebo linky, instalace technologií
umístění technologií jejich instalace a uvedení do provozu

4. Dodávky vhodných obalů
návrh a výroba obalů vhodných pro vaše balicí pracoviště

5. Zajištění servisu dodaných technologií
servis a závady řešeny prostřednictvím vlastního servisního technika

Kontakt:

Josef Mervart, technologie pro balení, +420 604 207 970
Lukáš Růžička, fixační systémy, +420 731 464 534
email: automatizace@servisbal.cz

Lepičky krabic

Jednoduché stroje, které zalepují klopy krabic. V poloautomatickém provedení jsou plněny ručně, v automatickém provedení probíhá odebírání kartonů bez zásahu lidské ruky ze zásobníků.

Lepičky s manuálním nastavením na velikost krabice

Přenastavení pro různé velikosti krabic probíhá manuálně. Lepení buď pouze spodní nebo obou klop obalu v závislosti na vybraném typu.

Lepičky s automatickým nastavením na velikost krabice

Přenastavení na různé velikosti krabic probíhá automaticky, není potřeba cokoliv ručně přenastavovat. Varianta s automatickým podavačem pracuje zcela samostatně.

Stroje pro skládání krabic - formátovací stroje

Technologie, které skládají krabice z plochého do prostorového stavu. Pokud obsahují lepicí hlavu, dokážou kartony i zároveň zalepit. Varianty stroje - poloautomatický nebo plně automatický, plnění je buď prováděno manuálně nebo jsou krabice automaticky odebírány ze zásobníku.

Příklad použití formátovacího stroje F105 a lepičky S8

Ovinovací stroje pro balení stretch fóliemi

Stroje sloužící k ovinování paletových jednotek a dalšího zboží fóliemi. Stacionární stroje využívají točnu, mobilní se samostatně pohybují okolo balené jednotky.

Naše nabídka balicích strojů: