Aktuálně expedujeme do druhého pracovního dne. Osobní odběry jsou stále dočasně zrušené. Děkujeme za pochopení.zobrazit méně

zobrazit více

Jak používat vysoušecí sáčky a silikagel

Vysoušecí sáčky i volně ložený silikagel ochrání zboží před vlhkostí

Vysoušedla jsou vhodná pro ochranu produktů, které by mohla poškodit zvýšená vlhkost uvnitř obalu. Typické použití je pro exportní balení, tedy dlouhotrvající přepravu nebo skladování. Pro běžné vnitrostátní rozesílky přepravním společnostmi nebo poštou obvykle není nutné vysoušedla používat, pokud se nejedná o obzvlášť citlivé produkty.

Proč se používají?

Rizika při vystavení vzdušné vlhkosti během přepravy: oxidace, koroze, zvlhnutí, zplesnivění

Během přepravy může být obal vystaven klimatickým změnám, například překládání ve venkovních prostorách a změnám počasí. Některé zboží může být znehodnoceno prostou změnou úrovně vlhkosti v ovzduší nebo kondenzací vody uvnitř obalu. Vlivem vzdušné vlhkosti hrozí při déle trvající přepravě také koroze (zrezivění) kovových produktů.
Správným použitím vysoušedel a dalších obalových prostředů lze těmto rizikům úspěšně předcházet.

Jak silikagel a vysoušedla fungují?

Pohlcují vlhkost (molekuly vody) díky pórovitému povrchu vysoušedla.

Pro vysoušení se nejčastěji používají vysoušecí sáčky nebo volně ložený silikagel. Vysoušecí sáčky jsou plněny nejčastěji bentonitem nebo silikagelem, který bývá často používan i volně (bez sáčku).
Bentonit - přírodní materiál podobný jílu, netoxický
Silikagel - uměle vyrobený zrnitý materiál, skelný vzhled, netoxický
Vysoušedla mají pórovitý, členitý povrch, a proto na sebe váží molekuly vody, tím dochází ke snižování vlhkosti uvnitř uzavřeného obalu nebo prostoru. Takto dokážou pojmout přibližně 1/3 své vlastní hmotnosti.
Např. 1 kg vysoušedla pojme přibližně 0,3 kg vody.

Jak se vysoušedla používají?

Vkládají se v potřebném množství do uzavřeného, nepropustného obalu a zamezují vzniku nadměrně vlhkého prostředí uvnitř.

Vysoušecí sáčky nebo volně ložený silikagel se vloží do obalu. Množství se odvíjí od způsobu, délky a destinace přepravy a samozřejmě také velikosti obalu i přepravovaného produktu.
Nezbytnou podmínkou pro správné fungování vysoušedla je opatření obalu nepropustnou, nebo jen minimálně propustnou vrstvou. Pro tyto účely se nejčastěji používají speciální tzv. bariérové fólie.
Pokud obal není opatřen nepropustnou fólií, vysoušedla účinkují pouze do okamžiku svého absolutního nasycení vlhkostí, pak již dále vlhkost nevstřebávají.
Vysoušedla udržují uvnitř obalu žádoucí hodnotu vzdušné vlhkosti a tím předcházejí rizikům z navlhnutí popsaným výše.

Materiály, ze kterých jsou vyrobeny sáčky vysoušedel:

VA označuje sáčky z netkaného rouna (textílie)
- pevný a prachotěsný sáček vhodný pro zámořskou přepravu

TA označuje sáčky z materiálu TYVEK
- prachotěsný sáček pro velmi namáhané obaly
- obzvlášť vhodný pro elektroniku, farmaceutický a potravinářský průmysl

PA označuje sáčky z natronového papíru
- prachotěsný sáček pro běžné použití

Možnost opakovaného použití vysoušedel - tzv. regenerace

Teoreticky lze materiál, ze kterého jsou vysoušedla vyrobena zbavit vlhkosti - vysušit (regenerovat) a použít opakovaně. V praxi je však poměrně náročné vysušení provést a nepoškodit materiál sáčku.

Jak na to:
vysoušedla lze regenerovat zahřátím na vysokou teplotu, konkrétně nad 150°C u bentonitu a silikagelu a maximálně 120°C u indikačního silikagelu, 
tak, aby se všechna voda z vysoušedla uvolnila. Dobu potřebnou k regeneraci lze poznat podle poklesu hmotnosti - dokud hmotnost klesá, dochází k vypařování vody, jakmile se už nemění, vysoušedlo už neobsahuje žádnou vlhkost.
Bohužel materiál sáčku není natolik teplotně odolný, aby přestál delší zahřátí nad 150°C. Proto se vysoušedla obvykle neregenerují vůbec, nebo pouze volně ložená, tedy nejčastěji silikagel.

Vysoušedla a obaly zmíněné v článku: